Tin vắn

THU PHƯƠNG - TRIÊU NHAN |

(QNO) - Đoàn cựu chiến binh phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) vừa tổ chức hành trình thăm lại chiến trường xưa tại khu nhà bia Hóc Thượng (xã Quế Trung, Nông Sơn). Đoàn đã viếng hương đồng đội; nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ; trồng cây lưu niệm tại khu vực nhà bia; ôn lại trận đánh lịch sử ngày 17.10.1966 tại cứ điểm Trung Phước, nhiều chiến sĩ cách mạng hy sinh được đưa về an táng tại Hóc Thượng.

(QNO) - Đoàn cựu chiến binh phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) vừa tổ chức hành trình thăm lại chiến trường xưa tại khu nhà bia Hóc Thượng (xã Quế Trung, Nông Sơn). Đoàn đã viếng hương đồng đội; nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ; trồng cây lưu niệm tại khu vực nhà bia; ôn lại trận đánh lịch sử ngày 17.10.1966 tại cứ điểm Trung Phước, nhiều chiến sĩ cách mạng hy sinh được đưa về an táng tại Hóc Thượng.