Tin vắn

Đ.Hiệp |

(QNO) - Quý I.2021, ngành chức năng huyện Tây Giang tổ chức 35 đợt tuần tra, truy quét, phá hủy 3 lán trại, gỡ 68 bẫy thú các loại; xử phạt 2 trường hợp phát rẫy lấn rừng tự nhiên với tổng số tiền 6 triệu đồng, phạt 1 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (xả chất thải) với số tiền 7,5 triệu đồng. Về công tác bảo vệ rừng, có 1.500 hộ ký cam kết không xâm lấn rừng già, rừng đầu nguồn.

(QNO) - Quý I.2021, ngành chức năng huyện Tây Giang tổ chức 35 đợt tuần tra, truy quét, phá hủy 3 lán trại, gỡ 68 bẫy thú các loại; xử phạt 2 trường hợp phát rẫy lấn rừng tự nhiên với tổng số tiền 6 triệu đồng, phạt 1 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (xả chất thải) với số tiền 7,5 triệu đồng. Về công tác bảo vệ rừng, có 1.500 hộ ký cam kết không xâm lấn rừng già, rừng đầu nguồn.