Tin vắn

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm nay 17.5, UBND tỉnh giao Hội Từ thiện tỉnh tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức Siloam Christian Ministries Limited tài trợ để hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình thực hiện từ nay đến cuối năm với tổng số tiền viện trợ 315 triệu đồng nhằm hỗ trợ học bổng cho 72 học sinh ở Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn, Nông Sơn, Đông Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ.

(QNO) - Hôm nay 17.5, UBND tỉnh giao Hội Từ thiện tỉnh tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức Siloam Christian Ministries Limited tài trợ để hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình thực hiện từ nay đến cuối năm với tổng số tiền viện trợ 315 triệu đồng nhằm hỗ trợ học bổng cho 72 học sinh ở Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn, Nông Sơn, Đông Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ.