Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Từ nguồn quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức và cấp xã, Hội LHPN huyện phối hợp bàn giao 3 mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn gồm chị Lương Thị Vy (xã Quế Lưu), Trần Thị Lộc (xã Quế Thọ) và Hồ Thị Phượng (xã Sông Trà) với tổng kinh phí 135 triệu đồng (45 triệu đồng/trường hợp). Hội LHPN các cấp cũng huy động hỗ trợ thêm cho 3 gia đình.

(QNO) - Từ nguồn quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức và cấp xã, Hội LHPN huyện phối hợp bàn giao 3 mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn gồm chị Lương Thị Vy (xã Quế Lưu), Trần Thị Lộc (xã Quế Thọ) và Hồ Thị Phượng (xã Sông Trà) với tổng kinh phí 135 triệu đồng (45 triệu đồng/trường hợp). Hội LHPN các cấp cũng huy động hỗ trợ thêm cho 3 gia đình.