Tin vắn

TUYẾT MAI |

(QNO) - Sáng 31.7, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên trao tặng 50 bộ đồ y tế chống dịch, 10 nghìn khẩu trang y tế, 25 bình sát khuẩn, 10 thùng sữa TH True Milk cho chốt kiểm soát dịch tại Trường Tiểu học số 3 Nam Phước và 2 điểm cách ly tập trung của huyện là Bệnh viện Bình An và khách sạn Mỹ Sơn; đồng thời trao tặng mỗi đơn vị 1 triệu đồng.

(QNO) - Sáng 31.7, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên trao tặng 50 bộ đồ y tế chống dịch, 10 nghìn khẩu trang y tế, 25 bình sát khuẩn, 10 thùng sữa TH True Milk cho chốt kiểm soát dịch tại Trường Tiểu học số 3 Nam Phước và 2 điểm cách ly tập trung của huyện là Bệnh viện Bình An và khách sạn Mỹ Sơn; đồng thời trao tặng mỗi đơn vị 1 triệu đồng.