Tin vắn

Q.TUẤN - H.HOA |

(QNO) - Ngày 31.7, thông qua hỗ trợ từ Câu lạc bộ Doanh nhân Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao nước yến, bánh, sữa, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế... cho 5 trạm kiểm soát trên các tuyến quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Điện Bàn), ĐT603B, ĐT605, ĐT607; 3 khu cách ly; 9 xã, phường.

(QNO) - Ngày 31.7, thông qua hỗ trợ từ Câu lạc bộ Doanh nhân Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao nước yến, bánh, sữa, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế... cho 5 trạm kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Điện Bàn), ĐT603B, ĐT605, ĐT607; 3 khu cách ly; 9 xã, phường.