Tin vắn

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

(QNO) - Hội Khuyến học TP.Tam Kỳ vừa trao 100 suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bão lụt trên địa bàn thành phố. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 15kg gạo, tổng trị giá hơn 122 triệu đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tài trợ.

(QNO) - Hội Khuyến học TP.Tam Kỳ vừa trao 100 suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bão lụt trên địa bàn thành phố. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 15kg gạo, tổng trị giá hơn 122 triệu đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tài trợ.