Tin vắn

H.VŨ - TR.NHAN |

(QNO) - Ngày 26.11, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng Công ty TNHH Hoa Hương và Hội thiện nguyện Từ tâm Hương Thành Nam (tỉnh Nam Định) đến tặng quà người dân 3 xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Vinh (Nam Trà My) bị thiệt hại do thiên tai. Mỗi xã 100 suất, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng tặng nhiều phần quà gồm chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Tổng kinh phí hoạt động 200 triệu đồng.

* Ngày 26.11, Quỹ từ thiện Mỹ Tâm (TP.Đà Nẵng) trao tặng 150 suất quà cho người dân xã Phước Năng (Phước Sơn), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng gồm quà và tiền mặt; trao 100 suất quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất 200 nghìn đồng tiền mặt và nhiều vật dụng cặp sách, sách vở, áo ấm, sữa.

(QNO) - Ngày 26.11, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng Công ty TNHH Hoa Hương và Hội thiện nguyện Từ tâm Hương Thành Nam (tỉnh Nam Định) đến tặng quà người dân 3 xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Vinh (Nam Trà My) bị thiệt hại do thiên tai. Mỗi xã 100 suất, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng tặng nhiều phần quà gồm chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Tổng kinh phí hoạt động 200 triệu đồng.

* Ngày 26.11, Quỹ từ thiện Mỹ Tâm (TP.Đà Nẵng) trao tặng 150 suất quà cho người dân xã Phước Năng (Phước Sơn), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng gồm quà và tiền mặt; trao 100 suất quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất 200 nghìn đồng tiền mặt và cặp sách, sách vở, áo ấm, sữa.