Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

;
Thứ Năm, 11/04/2019, 14:43 [GMT+7]

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách BHXH, BHYT.

Hỏi: Người lao động bị tai nạn do mình tự gây ra hoặc do vi phạm giao thông, xảy ra từ đường đi làm đến nơi làm việc có được công nhận là tai nạn lao động không?

Trả lời: Tại Khoản 8, Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định: “Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”. Các trường hợp bạn nêu tại câu hỏi chưa đủ thông tin nên chưa thể kết luận được. Bạn cần căn cứ vào kết quả điều tra tai nạn lao động theo quy định pháp luật để có thể xác định được trường hợp nào là tai nạn lao động.

Hỏi: Đối với người bị tai nạn lao động, BHYT sẽ chi trả các danh mục do BHYT quy định, khoản không nằm trong danh mục thì người sử dụng lao động sẽ chi trả hay toàn bộ chi phí y tế được cả BHYT và người sử dụng lao động đồng chi trả?

Trả lời: Khoản 2, Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với người lao động tham gia BHYT.

Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM

.
.
.
.
.