Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

;
Thứ Năm, 25/04/2019, 16:21 [GMT+7]

(QNO) - Hỏi: Tôi đã đóng BHXH bắt buộc 174 tháng và chốt sổ vào tháng 3.2017, tháng 5.2017 tôi đã đủ 60 tuổi và hiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 10.11.2017. Tôi muốn đóng 1 lần cho 66 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu hàng tháng. Xin hỏi, nếu chọn mức 10.000.000 đồng thì số tiền đóng 1 lần là: 10.000.000 x 22% x 66 tháng có đúng không và ngoài ra có phải đóng thêm khoản nào khác không? Nếu tôi đóng đủ tiền trong tháng 10 thì tôi có được hưởng lương hưu từ tháng 12.2017?

Trả lời:

Trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức tham gia do người lao động lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn nghèo nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Thực hiện theo quy định trên, trường hợp ông đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) và có quá trình tham gia BHXH 174 tháng thì đóng BHXH tự nguyện một lần cho 66 tháng còn thiếu để đủ 20 năm và hưởng ngay chế độ hưu trí từ tháng liền kề tháng đóng đủ tiền.

- Nếu chọn mức 10.000.000 đồng thì số tiền đóng 1 lần là: 10.000.000 x 22% x tổng hệ số của tổng số tháng đóng đủ 20 năm = 182.312.076 đồng (Bảng phụ lục tổng hệ số của tổng số tháng đóng đủ 20 năm ban hành kèm theo Công văn số 869/BHXH-QLT).

- Nếu đóng đủ tiền trong tháng 10 thì có được hưởng lương hưu từ tháng liền kề tháng đóng đủ tiền.

Để tham gia BHXH tự nguyện, đề nghị bạn liên hệ với đại lý thu BHXH Bưu điện để đăng ký.

Hỏi: Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện. Xin cho hỏi mức đóng, chế độ hưởng của BHXH tự nguyện như thế nào?

Trả lời:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau: Mdt =  22%  x  Mtnt.

Trong đó:

- Mdt: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng.

- Mtnt: Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng).

Trong đó:

- CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

- m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1.1.2018 Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng quyền lợi về hưu trí, tử tuất, BHXH một lần như nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM

.
.
.
.
.