Bãi bỏ một số thành phần hồ sơ khi đăng ký kinh doanh

TÒA SOẠN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Theo đó, bãi bỏ yêu cầu thành phần hồ sơ “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác” khi thực hiện một số thủ tục sau đây: đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; đăng ký thành lập công ty hợp danh; đăng ký công ty TNHH, công ty cổ phần; đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đồng thời trong các mẫu tờ khai, thay thế quy định “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” bằng “số định danh cá nhân”.

TÒA SOẠN