Các bộ, ngành Trung ương phản hồi ý kiến cử tri Quảng Nam

BẢO NGUYÊN (Tổng hợp) |

Bộ NN&PTNT và Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Nam gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công

Cử tri Quảng Nam đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương. Hiện tại, việc này đang triển khai rất chậm; nhiều người chưa kịp hưởng đã mất; nhiều người đã sửa nhà xuống cấp không ở được nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ. Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà ở, đến nay đã có 63 tỉnh, thành phố lập, phê duyệt đề án hỗ trợ người có công về nhà ở với tổng số hộ người có công cần hỗ trợ là 330.077 hộ, tăng khoảng 4,6 lần so với số liệu các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2012. Trong đó, có 156.957 hộ cần xây dựng mới và 173.120 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 10.500 tỷ đồng (ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 9 nghìn tỷ đồng). Do số lượng người có công cần hỗ trợ về nhà ở trên cả nước tăng nhiều, trong khi ngân sách trung ương còn hạn chế nên giai đoạn 1, ngân sách trung ương chỉ thực hiện hỗ trợ cho 80.000 hộ  người có công với cách mạng. Đến nay, Bộ Tài chính đã cấp đủ 2.516 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để 63 địa phương thực hiện hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 1. Đối với số lượng hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở còn lại, sau khi Bộ LĐ-TB&XH thẩm tra xong, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính  báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền phương án  bố trí vốn ngân sách để tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg vào các năm tiếp theo.

Chưa bố trí ngân sách để hỗ trợ di dân

Về đề nghị quan tâm, bố trí tăng ngân sách để địa phương tổ chức di dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống, Bộ NN&PTNT cho rằng, hằng năm trên cơ sở kiến nghị của các địa phương và kết quả kiểm tra tình hình thực tế, Bộ NN&PTNT đã tổng hợp và phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cân đối, bố trí bổ sung vốn cho các địa phương thực hiện các dự án di dân cấp bách do thiên tai nhằm di chuyển người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương còn khó khăn nên chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu thực tế của các địa phương. Riêng năm 2015, Bộ NN&PTNT đã có Công văn 4370/BNN-KTHT ngày 4.6.2015 gửi Thủ  tướng Chính phủ đề nghị bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng cho các tỉnh thực hiện các dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, lũ ống… nhưng đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai đề án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh là cần thiết

Cử tri Quảng Nam đề nghị xem xét phê duyệt đề án quốc gia về bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh. Bộ NN&PTNT trả lời, ngày 15.5.2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1993/UBND-VX đề nghị tham gia ý kiến đề án phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam). Ngày 8.6.2015, Bộ NN&PTNT đã ban hành Công văn số 4462/BNN-KHCN góp ý đề án phát triển cây sâm Ngọc Linh trong đó đồng ý với chủ trương của Quảng Nam về sự cần thiết xây dựng đề án phát triển cây sâm Ngọc Linh. Đồng thời khẳng định, đây là đề án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phù hợp với kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền, quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu của Chính phủ, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tại vùng sâm Ngọc Linh. Việc triển khai đề án sẽ đem lại lợi ích và hiệu quả cao về bảo tồn nguồn gen quý, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngày 11.9.2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 7168/VPCP-KGVX đồng ý với ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam và các Bộ KH&ĐT, Tài chính, Y tế, NN&PTNT, Công thương, Giao thông vận tải về sự cần thiết của việc triển khai đề án Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh đến năm 2030.

BẢO NGUYÊN (Tổng hợp)