Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Chuyển biến tích cực

CHÂU NỮ |

Thời gian qua, công tác tiếp công dân (TCD) ở Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Đi trước lộ trình

Năm 2014, UBND tỉnh thành lập Ban TCD trên cơ sở tổ chức lại Phòng TCD trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, trước khi Luật TCD năm 2013 có hiệu lực (tháng 7.2014). Ông Trương Bốn - Trưởng ban TCD tỉnh nhớ lại: “Sau khi thành lập, Trụ sở TCD tỉnh ổn định tổ chức, bộ máy, thực hiện tốt việc phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị liên quan, tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng kéo dài. Đồng thời thực hiện tốt việc tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý… của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”. Tiếp đó, cuối năm 2014, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban TCD trên cơ sở tổ chức lại Trụ sở TCD tỉnh. Đến nay, ngoài Ban TCD tỉnh, 18 Ban TCD của 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động, phân công cụ thể cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm để theo dõi, tham mưu công tác TCD và thực hiện việc TCD thường xuyên.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ảnh: C.N
Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ảnh: C.N

Đáng chú ý, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đề cao. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức TCD định kỳ vào các ngày 1, 10 và 20 hằng tháng. Riêng lãnh đạo UBND tỉnh, từ khi thực hiện Luật TCD đến nay, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh TCD định kỳ 11 ngày gồm 41 vụ việc với 160 lượt người. Tại các buổi TCD, lãnh đạo UBND tỉnh đã xem xét giải thích, trả lời trực tiếp 7 vụ việc, giao các cơ quan chuyên môn giải quyết hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 34 vụ việc.

Giải tỏa những thắc mắc

Qua 1 năm thực hiện Luật TCD, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tổ chức tiếp 11.679 lượt với 13.253 người (trong đó Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh tiếp 676 lượt người; cấp sở tiếp 986 lượt người; cấp huyện tiếp 5.153 lượt người; cấp xã tiếp 4.864 lượt người). Về công tác tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tiếp nhận 8.358 đơn. Trong đó, có 2.222 đơn khiếu nại, 199 đơn tố cáo và 5.937 đơn khác. Thanh tra tỉnh và Ban TCD tỉnh tiếp nhận 1.128 đơn, cấp sở tiếp nhận 412 đơn, cấp huyện tiếp nhận 4.067 đơn, cấp xã tiếp nhận 2.751 đơn. Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã giải quyết 493/614 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,3 %.

Ông Trương Bốn cho biết, trong thời gian qua, nội dung khiếu kiện của công dân ở trong tỉnh chủ yếu tập trung trên lĩnh vực đất đai, nhất là bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư, tranh chấp đất đai và chính sách an sinh xã hội. Gần đây, khi một số dự án trọng điểm triển khai như dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Quảng Nam, mở rộng quốc lộ 1, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh… tình hình khiếu nại tại một số địa phương Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Phú Ninh, Tam Kỳ... phát sinh nhiều. Tuy nhiên, nhờ tổ chức tốt việc TCD, đối thoại, hướng dẫn, giải thích, giải quyết các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân; giải tỏa kịp thời những thắc mắc, bức xúc... đã hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người. Như dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và dự án mở rộng quốc lộ 1, từng vị lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách từng địa phương; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và tổ chức hàng chục cuộc tiếp dân, đối thoại với các hộ dân trong vùng giải tỏa ngay tại các địa phương.

Ngoài ra, việc xây dựng các chợ mới ở Quảng Nam thời gian qua như các chợ Tam Kỳ, Kế Xuyên (Thăng Bình), Đại Hiệp (Đại Lộc) cũng phát sinh nhiều kiến nghị của người dân. Đa số tiểu thương phản đối việc sắp xếp, bố trí chợ, bố trí vị trí không hợp lý. “Những vụ này, công dân thường tập trung thành đoàn đông người đến Trụ sở TCD tỉnh để đề nghị gặp lãnh đạo dù trách nhiệm giải quyết đều thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo UBND cấp huyện. Trường hợp này, một mặt cán bộ TCD giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ quy định, quy trình khiếu nại; mặt khác, lãnh đạo ban có văn bản đôn đốc các địa phương giải quyết và sau đó là tổ chức kiểm tra việc thực hiện” - ông Bốn cho biết.

CHÂU NỮ