Đất cấp sai sao chưa thu hồi?

TRẦN NGUYỄN |

Chính quyền thị trấn Ái Nghĩa khẳng định, diện tích đất cấp cho hộ ông Phan Hãng không đúng thực tế, chồng chéo nhiều loại đất khác nhau, trong đó có cả diện tích do Nhà nước quản lý. Dù vậy, các cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi diện tích đã cấp sai và ông Tám đâm đơn khiếu nại nhiều nơi.

Trong đơn gửi Báo Quảng Nam, ông Phan Văn Tám trú tại khu 3, thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) cho biết: Năm 1985, gia đình ông đã canh tác trên diện tích 500m2 đất (do Nhà nước quản lý, UBND thị trấn Ái Nghĩa giao thầu thu tiền sử dụng hàng năm). Ông Tám sử dụng đất ổn định đến năm 2014 thì buộc phải dừng lại do có tranh chấp từ phía gia đình ông Phan Hãng. Sau đó, cán bộ địa chính thị trấn Ái Nghĩa đến thực địa đo lại toàn bộ diện tích đất vườn của ông Phan Hãng, kể cả phần đất lấn chiếm của Nhà nước. Theo đó, xác định tổng diện tích đất của ông Hãng đang sử dụng là 4.720m2; trong  đó phần đất cha mẹ ông để lại 1.795m2, còn lại là dùng các loại đất để hoán đổi, bồi thường chuyển nhiều loại đất khác nhau.

Ông Phan Văn Tám chỉ khu đất rộng 334m2 do Nhà nước quản lý đã  cấp chồng thêm vào bìa đỏ của ông Phan Hãng. Ảnh: T.N
Ông Phan Văn Tám chỉ khu đất rộng 334m2 do Nhà nước quản lý đã cấp chồng thêm vào bìa đỏ của ông Phan Hãng. Ảnh: T.N

Ông Tám phân trần, việc chính quyền, cán bộ địa chính thị trấn đo đạc cấp 4.720m2 đất cho ông Phan Hãng là hoàn toàn nhầm lẫn, sai trái. Trong đó có diện tích 500m2 đất trồng màu (mà qua thời gian biến động thực tế chỉ còn 334m2) của ông cấp cho ông Hãng là hết sức vô lý, sai với quy định của pháp luật về đất đai, gây bất bình cho người dân khu 3. “Tôi mong muốn các cấp hữu quan vào cuộc làm rõ việc làm mờ ám của cán bộ địa chính trước đây, nhất là đề xuất tham mưu cấp bìa đỏ cho ông Hãng không đúng pháp luật và thực tế. Ai đã phù phép đưa 334m2 đất màu do tôi sản xuất với nguồn gốc đất của Nhà nước quản lý đem cấp cho ông Hãng? Đề nghị UBND huyện thu hồi và hủy bỏ bìa đỏ đã cấp cho ông Hãng” - ông Tám bức xúc nói.

Ông Phan Văn Tám nói: “Với diện tích 334m2 (số hiệu 366), tôi đề nghị UBND thị trấn Ái Nghĩa và UBND huyện Đại Lộc xem xét cấp đất cho người dân làm nhà ở, hoặc bán để thu ngân sách cho địa phương. Tôi tuyệt đối không giành lấy diện tích này nhưng diện tích đất đó do Nhà nước quản lý, địa phương cấp sai phải có trách nhiệm thu hồi”.

Tại Biên bản giải quyết tranh chấp đất giữa ông Phan Văn Tám và Phan Hãng năm 2015, đại diện Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Đại Lộc nêu ý kiến là diện tích ghi trong bìa đỏ của ông Hãng không đúng thực tế. Qua phân tích của hội đồng tư vấn đất đai thị trấn Ái Nghĩa và hồ sơ địa chính gồm bản đồ, sổ mục kê về nguồn gốc đất và giấy tờ có liên quan đến các bên tranh chấp, diện tích đất cấp cho ông Hãng có sự chồng lấn, sai thực tế. Ông Hứa Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa (chủ trì cuộc họp) kết luận: Hội đồng xét cấp bìa đỏ cho ông Hãng và quá trình đo đạc của cán bộ đất đai năm 2000 có sai sót. Vì thế, chính quyền địa phương đề nghị UBND huyện Đại Lộc thu hồi bìa đỏ đã cấp cho ông Hãng do có sự chồng lấn và trùng lặp các loại bìa đỏ đã cấp trước đó (trong đó có đất màu với diện tích 334m2 mà Nhà nước đang quản lý).

Trả lời về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của ông Phan Văn Tám, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa Hứa Văn Hùng cho biết, để có căn cứ, cơ sở trả lời dứt khoát với ông Tám, hiện chính quyền đôn đốc các bộ phận lục tìm lại hồ sơ nguồn gốc đất, thậm chí xem lại số nhân khẩu trước đây của hộ ông Phan Hãng. “Quá trình đo đạc, cấp đất vòng 1 theo Nghị định 64 của Chính phủ cho hộ ông Phan Hãng rõ ràng có sai với thực tế. Cho nên, chúng tôi tiếp tục đề nghị thu hồi bìa đỏ đã cấp cho ông Hãng để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất” - ông Hùng khẳng định.

TRẦN NGUYỄN