Giải quyết hồ sơ đất đai tại thôn Trà Châu (Duy Sơn): Xã nói được, huyện bảo không!

;
Thứ Sáu, 12/07/2019, 14:09 [GMT+7]

Chuyển nhượng lại tài sản trên đất xây dựng nhà kho nông nghiệp cũ gần 30 năm, từ đó sử dụng không có tranh chấp; nhưng khi ông Phạm Sô đi làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), thì quan điểm giải quyết của xã và các ngành chức năng của huyện lại không gặp nhau.

Ông Phạm Sô bên thửa đất đề nghị cấp bìa đỏ. Ảnh: T.H
Ông Phạm Sô bên thửa đất đề nghị cấp bìa đỏ. Ảnh: T.H

Khiếu nại

Trong đơn, ông Phạm Sô (trú khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) trình bày: Năm 1991, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức thanh lý hóa giá tài sản và giao quyền sử dụng đất tại khu vực đất nhà kho nông nghiệp thuộc Công ty Dịch vụ nông nghiệp huyện Duy Xuyên. Hội đồng tư thanh lý tài sản huyện và công ty này hướng dẫn vợ chồng ông Ngô Bốn và bà Huỳnh Thị Ái làm đơn xin cấp đất làm nhà ở, được Giám đốc Công ty Dịch vụ nông nghiệp huyện xác nhận ngày 30.7.1991, tại thửa đất số 1130, tờ bản đồ số 02, với diện tích 1.680m2. Sau đó, năm 1992, vợ chồng ông Ngô Bốn đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản nhà ở và đất cho vợ chồng ông Phạm Sô - bà Trần Thị Huệ (UBND huyện ký thống nhất cho việc mua bán, chuyển nhượng này).

Thời điểm trên, là thương binh loại 4/4 trong kháng chiến, gia đình ông Phạm Sô gặp khó khăn trong cuộc sống nên dùng nhà kho làm nhà ở tạm và có canh tác hoa màu trên lô đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. Tháng 4.2017, UBND xã Duy Sơn hướng dẫn vợ chồng ông lập thủ tục để Nhà nước cấp bìa đỏ. Cán bộ xã đến thực địa kiểm tra, lập hồ sơ, được các hộ, gia đình kế cận thửa đất ký thống nhất và niêm yết công khai theo quy định. Ngày 17.7.2017, xã xác nhận nguồn gốc đất ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch địa phương, sau đó lập Tờ trình gửi Phòng TN&MT và UBND huyện Duy Xuyên đề nghị cấp bìa đỏ theo quy định.

Tuy nhiên, văn bản trả lời của ngành chức năng huyện Duy Xuyên cho rằng, không đủ cơ sở để tham mưu UBND huyện  cấp bìa đỏ. Vì vậy, gia đình ông Phạm Sô nhiều lần gửi đơn khiếu nại, kiến nghị đến các ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện Duy Xuyên. Ông Sô phân trần: “Tôi đã gửi đơn khiếu nại lần 3 về công văn của Phòng TN&MT huyện từ cuối năm 2017 đến nay, nhưng chính quyền huyện Duy Xuyên không giải quyết và không có văn bản trả lời cho gia đình, điều này là trái với quy định của Luật Khiếu nại. Ngày 19.4 vừa qua, tôi nhận giấy mời của Ban tiếp công dân huyện lên làm việc. Tại đây, Ban tiếp công dân cùng với các ban ngành khác yêu cầu tôi rút đơn khiếu nại, không giải quyết mà lập biên bản làm việc rất khó hiểu”. Nội dung khiếu nại của hộ ông Phạm Sô là đề nghị hủy bỏ và thu hồi Công văn số 701 ngày 18.7.2017 của Phòng TN&MT; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh nguồn gốc đất và cấp bìa đỏ cho gia đình theo hiện trạng.

Lệch nhau quan điểm giải quyết

Duy Xuyên phải có trách nhiệm giải quyết vụ việc
Sau khi hộ ông Phạm Sô gửi đơn khiếu nại, kiến nghị lần 3, ngày 20.6.2019, Sở TN&MT có Công văn (số 1005) trả lời đơn. Theo Giám đốc Sở TN&MT Trần Thanh Hà, việc hộ Phạm Sô khiếu nại yêu cầu hủy bỏ, thu hồi Công văn số 701 ngày 18.10.2017 của Phòng TN&MT huyện không thuộc thẩm quyết giải quyết của đơn vị. Tương tự, nội dung kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất và cấp bìa đỏ cho hộ ông Sô thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Duy Xuyên.

Tại Tờ trình số 59, ngày 18.7.2017 của UBND xã Duy Sơn về đề nghị cấp bìa đỏ cho công dân, chính quyền xã cho rằng hoàn toàn có cơ sở để xem xét đề nghị UBND huyện giải quyết cấp bìa đỏ cho hộ ông Phạm Sô. Bởi vợ chồng ông Sô đã làm nhà để ở và sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch của địa phương, nhưng chưa đăng ký làm thủ tục đất đai. Căn cứ để xã đề nghị cấp bìa đỏ cho hộ ông Sô là dựa vào Luật Đất đai 2003; Nghị định số 43, ngày 15.5.2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01 ngày 6.1.2017 của Chính phủ về sửa chữa, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

Trong khi đó, ngày 18.10.2017, Trưởng phòng TN&MT huyện Phan Văn Sang đã ký Công văn 701 chuyển trả hồ sơ đề nghị cấp bìa đỏ lần đầu cho hộ ông Sô. Ngành chức năng huyện “từ chối” giải quyết hồ sơ vì cho rằng, nguyên trước đây ông Ngô Bốn – bà Huỳnh Thị Ái mua khu nhà kho vật tư nông nghiệp huyện Duy Xuyên của Công ty Dịch vụ nông nghiệp huyện; tuy nhiên theo Giấy chuyển nhượng nhà ở lập ngày 26.3.1992 giữa các bên, chỉ thể hiện việc chuyển nhượng khu nhà kho vật tư nông nghiệp nằm trong số thửa 46, diện tích 1.680m2, không thể hiện việc chuyển nhượng thửa đất này. “Với những lý do nêu trên, Phòng TN&MT huyện xét thấy không có cơ sở để tham mưu, cấp bìa đỏ cho ông Phạm Sô – bà Trần Thị Huệ theo quy định” – nội dung Công văn số 701 nêu.

Điều ngạc nhiên ở chỗ, một hồ sơ đất đai không đến mức phức tạp nhưng ngay cả các ngành chức năng của địa phương cũng đưa ra các quan điểm giải quyết khác nhau tại cuộc họp ngày 24.4. 2019. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên cho rằng, việc xem xét hồ sơ thủ tục cấp bìa đỏ đối với hộ ông Phạm Sô là hoàn toàn có thể. Tuy vậy, theo chủ trương của tỉnh, khu vực có liên quan đến việc xử lý kho thuốc bảo vệ thực vật trước đây phải chờ ý kiến của tỉnh! Thanh tra huyện cũng đề nghị Phòng TN&MT thu hồi Công văn số 701, ngày 18.10.2017 để tiến hành xem xét, lập thủ tục cấp bìa đỏ cho hộ ông Phạm Sô theo Điều 20, Nghị định 43, ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013.

TRẦN HỮU

.
.
.
.
.