Dự án khai thác quỹ đất tại khu dân cư A,B,C xã Tam An (Phú Ninh): Tập trung sửa sai

PHAN VINH - HÀN GIANG |

Triển khai thực hiện đã 14 năm, nhưng đến nay, những vướng mắc của dự án khai thác quỹ đất khu dân cư A,B,C xã Tam An (Phú Ninh) chưa được giải quyết rốt ráo khiến các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá đang phải mỏi mòn chờ nhận đất.

Khu dân cư B nằm trên đường ĐH10 đang chờ phê duyệt phương án bồi thường để bố trí 9 lô đất còn tồn đọng trong những năm qua.  Ảnh: VINH GIANG
Khu dân cư B nằm trên đường ĐH10 đang chờ phê duyệt phương án bồi thường để bố trí 9 lô đất còn tồn đọng trong những năm qua. Ảnh: VINH GIANG

14 năm chờ đợi

Ngày 22.9.2003, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4082/QĐ-UBND về việc thu hồi đất giao cho UBND xã Tam An (thuộc UBND thị xã Tam Kỳ cũ) sử dụng để xây dựng các khu dân cư A, B, C tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, diện tích thu hồi 16.470,5m2 gồm 897m2 đất lúa, 8.977,5m2 đất màu, 6.576m2 đất mồ mả. Trong đó, đất ở phân lô là 14.240m2 với 86 lô đất và 2.230,5m2 đất hành lang giao thông. Theo nội dung quyết định, tại thời điểm trên, UBND tỉnh không giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Tam Kỳ và UBND xã Tam An lập thủ tục thu hồi đất, giao đất chi tiết của các gia đình, cá nhân liên quan đến dự án. Việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất đưa vào khai thác quỹ đất căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án khả thi, quyết định phê duyệt phương án bồi thường của UBND thị xã Tam Kỳ và quyết định thu hồi đất, giao đất của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Theo đó, đầu năm 2004, chủ đầu tư là UBND xã Tam An đã tiến hành tổ chức đăng ký đấu giá khai thác quỹ đất tại khu dân cư A, B, C. Cũng do không có nguồn kinh phí bồi thường kịp thời nên UBND xã Tam An tổ chức đăng ký đấu giá trước, khi thu được tiền sử dụng đất mới thực hiện chi trả bồi thường sau. Từ đó phát sinh vướng mắc, khó khăn khi có 12/29 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án không chịu nhận tiền bồi thường đất đai, cây cối, hoa màu, tương ứng với diện tích 5.167m2. Mất 8 năm sau, UBND xã Tam An mới triển khai đăng ký đấu giá khai thác quỹ đất đối với 50 lô đất, tương ứng diện tích 7.820m2. Trong đó, diện tích đã thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng và giao đất là 4.890m2 tương ứng với 31 lô đất, còn 19 lô đất chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng với diện tích 2.740m2.

Nhằm giải quyết những tồn tại của dự án khai thác quỹ đất khu dân cư A,B,C xã Tam An, ngày 29.8.2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2674/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch diện tích từ 16.470,5m2 giảm xuống còn 13.400m2, bao gồm phần đất đã được thu hồi, bồi thường và diện tích điều chỉnh bổ sung là 8.720m2, trong đó có 19 lô đất đã tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất nêu trên. Trên cơ sở này, UBND huyện Phú Ninh đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các khu dân cư A, B, C để tiếp tục triển khai thực hiện. Tuy nhiên, còn 5 hộ có đất bị thu hồi chưa thống nhất nhận tiền bồi thường; vì vậy, đến nay 9/19 lô đất trên vẫn chưa thể giao đất ngoài thực địa cho chủ quản lý, sử dụng, khiến người dân bức xúc kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh can thiệp, đôn đốc các bên liên quan tập trung giải quyết.

Tập trung sửa sai

Ghi nhận ý kiến cử tri, tại cuộc họp với các ban ngành của tỉnh mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của dự án khai thác quỹ đất A,B,C xã Tam An, không để người dân phải chờ đợi thêm nữa.

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật - Chủ tịch UBND xã Tam An, địa phương đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại để tiếp tục triển khai dự án khu dân cư A,B,C; cũng như giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho các trường hợp chưa được giao đất trên thực địa. Ông Nhật cũng thừa nhận, trước đây chính quyền địa phương đã không thực hiện đúng các quy định liên quan về thủ tục thu hồi đất và giải phóng mặt bằng nên không nhận được sự đồng thuận của các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án. “Cái sai đầu tiên là do chính quyền địa phương nên bây giờ phải tập trung sửa sai, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên trên hết. Với quan điểm đó, UBND xã Tam An đã tham mưu UBND huyện Phú Ninh về việc điều chỉnh giá bồi thường cho 5 hộ dân còn lại. Bởi đến thời điểm này, không thể áp dụng mức bồi thường như thời điểm cách đây 14 năm; đồng thời sớm thực hiện bàn giao đất trên thực địa cho các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất qua đấu giá” - ông Nhật nói.

UBND huyện Phú Ninh đã thống nhất đề xuất của UBND xã Tam An về việc thỏa thuận với các hộ dân liên quan để đổi đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư A và C (khu dân cư B chưa triển khai) sang khu dân cư B nằm trên đường ĐH10 để giao đất cho dân. Khu dân cư B nằm trên đường ĐH10 rộng khoảng 3.000m2 tương ứng với 17 lô đất, tại đây, sẽ bố trí 9 lô đất cho các trường hợp như đã nêu trên. Ngày 2.8.2018, UBND huyện Phú Ninh đã có Tờ trình số 110/TTr-UBND xin ý kiến UBND tỉnh thống nhất lập phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết dự án khai thác quỹ đất khu dân cư B nằm trên đường ĐH10 để điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường và triển khai dự án. “Địa phương đang chờ UBND tỉnh cho ý kiến về phương án bồi thường cuối cùng đối với dự án này. Nếu nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh, chúng tôi sẽ bắt tay vào triển khai dự án B; từ đó, nhanh chóng khắc phục những tồn tại kéo dài lâu nay tại dự án các khu dân cư A,B,C xã Tam An nói chung” - ông Nhật nói.

PHAN VINH - HÀN GIANG