Hộ ông Nguyễn Văn Thư đồng ý rút đơn khiếu nại

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 28.6, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái chủ trì buổi tiếp, đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Thư (trú khối phố 2, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị thu hồi phục vụ dự án Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Thư có đơn khiếu nại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 30, diện tích 1.023,1m2, loại đất trồng cây hàng năm. Ông Thư được bồi thường, hỗ trợ gần 317 triệu đồng; tuy nhiên, đến nay, hộ ông vẫn chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, ngày 21.12.2012 của UBND TP.Tam Kỳ có Thông báo số 409/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc, đường Thanh Hóa (phường An Sơn). Thực hiện theo thông báo này, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ phối hợp cùng các ngành liên quan của thành phố và UBND phường An Sơn tổ chức họp dân để công bố chủ trương thu hồi đất, tiến hành kê khai, kiểm kê và xác lập các thủ tục theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ lập phương án dự thảo và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường An Sơn và nhà sinh hoạt văn hóa khối phố (vào năm 2014) để hộ dân kiểm tra và góp ý kiến. Tuy nhiên, do không có kinh phí nên dự án không được triển khai thực hiện năm 2014 và phương án dự thảo chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và trong quá trình thực hiện dự án có sự thay đổi từ Luật Đất đai 2003 sang Luật Đất đai 2013 nên phương án niêm yết năm 2014 không còn phù hợp.

Thanh tra tỉnh nhận định, căn cứ Điều 34 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và Điều 57 của Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22.12.2014 của UBND tỉnh, dự án Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa được triển khai từ năm 2014 nhưng chưa được UBND TP.Tam Kỳ phê duyệt phương án, chưa có quyết định thu hồi đất. Vì vậy, khi UBND TP.Tam Kỳ ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường vào năm 2017 thì phải áp dụng Luật Đất đai năm 2013 và các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Thư là đúng quy định pháp luật. Việc khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai 2003 (cụ thể là phương án dự thảo niêm yết năm 2014) của ông Nguyễn Văn Thư không có cơ sở xem xét giải quyết.

Qua giải thích của Thanh tra tỉnh và sự góp ý của các ban, ngành liên quan, ông Nguyễn Văn Thư đã đồng ý rút đơn khiếu nại. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND TP.Tam Kỳ về việc xem xét nguyện vọng được bố trí mua một lô đất theo giá sàn, không thông qua đấu giá của hộ ông Nguyễn Văn Thư.

NGUYÊN ĐOAN