Hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 250/QĐ-TTg

|

Một số bạn đọc hỏi: Đề nghị cho biết, để được hưởng chế độ theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước, người lao động (NLĐ) hoặc thân nhân cần làm những thủ tục, hồ sơ gì?

Trả lời: Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14.11.2013 của BHXH Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước. Theo đó:

a) Trường hợp đang cư trú tại tỉnh, thành phố có thời gian làm chủ nhiệm HTX

- Người đang làm việc và đóng BHXH: Nộp cho đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) nơi đang đóng BHXH bản sao Quyết định hưởng sinh hoạt phí, xếp lương, HĐLĐ;

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tham gia BHXH tự nguyện: Nộp BHXH cấp huyện nơi cư trú hồ sơ gồm: Sổ BHXH (đối với tính thời gian làm chủ nhiệm HTX); Đơn đề nghị (Mẫu số D01-TS), Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số A01-TS), Bản sao quyết định hưởng sinh hoạt phí, xếp lương, HĐLĐ và danh sách chi trả sinh hoạt phí, tiền lương (nếu có) hoặc xác nhận việc chi trả tiền sinh hoạt phí, tiền lương của đơn vị SDLĐ nơi làm việc (đối với hồ sơ truy nộp BHXH); hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Quy định về hồ sơ, quy trình hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhận quyết định hưởng và trợ cấp.

b) Trường hợp hiện không cư trú tại tỉnh, TP có thời gian làm chủ nhiệm HTX

Ngoài trách nhiệm nêu tại Tiết a trên đối với từng trường hợp, NLĐ hoặc thân nhân NLĐ yêu cầu BHXH tỉnh, TP trực thuộc TW (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) nơi NLĐ có thời gian làm chủ nhiệm HTX (Mẫu số 01A-QĐ 250 hoặc Mẫu số 01B-QĐ 250 kèm theo văn bản này) cấp Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm HTX để nộp cho đơn vị SDLĐ (nếu đang làm việc) hoặc BHXH cấp huyện nơi cư trú (nếu đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tham gia BHXH tự nguyện).