Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM |

Tin liên quan

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách BHXH, BHYT.

Hỏi: Do nhu cầu từ công ty, tôi đồng ý đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản 1 tháng. Thời gian đi làm trước thời hạn này, tôi được tham gia những loại BHXH nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 về mức hưởng chế độ thai sản:

c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT.

Như vậy, trường hợp bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nhưng quay trở lại làm việc sớm thì trong thời gian 1 tháng đi làm trước thời hạn, bạn và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH, BHYT.

Hỏi: Tôi đóng BHXH tại công ty A từ tháng 3.2015, tháng 2.2016, tôi nghỉ thai sản, nhưng công ty chưa báo giảm lao động đóng BHXH. Hết thời gian nghỉ, tôi đi làm tại công ty B, đóng BHXH từ tháng 10.2016 đến nay. Do chưa báo giảm lao động tại công ty A nên tôi chưa chốt được sổ BHXH. Từ tháng 3.2016 đến nay, cơ quan BHXH vẫn tính tôi đóng bảo hiểm tại công ty A. Do công ty A đang nợ tiền bảo hiểm nên tôi chưa nộp tiền BHXH tại đây. Tôi sắp nghỉ thai sản lần 2 tại công ty B. Xin hỏi, tôi phải làm gì để được chốt sổ BHXH và được hưởng chế độ thai sản? Có phải đóng tiền BHXH từ tháng 3.2016 đến nay tại công ty A không?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 18 Luật BHXH và Khoản 1, Điều 50 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9.9.2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, khi đơn vị đã đóng đủ tiền đến thời điểm bà nghỉ sinh thì bà hưởng chế độ nghỉ sinh theo quy định.

Tuy nhiên, nếu đơn vị cũ nợ tiền BHXH thì đơn vị sử dụng lao động tính đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm nộp cho số lao động đề nghị chốt sổ BHXH, chuyển đầy đủ số tiền sau khi tính toán vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị và có văn bản đề nghị cơ quan BHXH.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM