Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM |

Tin liên quan

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách BHXH, BHYT.

Hỏi: Tôi là sĩ quan quân đội có 11 năm phục vụ tại ngũ, chuyển ngành năm 1987. Vậy, khi nghỉ hưu tôi có được cộng phụ cấp thâm niên để làm cơ sở tính lương hưu không?

Trả lời: Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10.5.2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, quy định:

Trường hợp người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Trường hợp, người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thực hiện theo quy định hiện hành (Điều 62 Luật BHXH).

Hỏi: Tôi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 28.11.2017, ngày 27.6.2018 đăng ký nhận bằng tiền mặt. Từ tháng thứ 2 muốn nhận bằng tài khoản ATM. Vậy, tôi đăng ký chuyển phương thức chi trả tại Trung tâm dịch vụ việc làm hay tại BHXH tỉnh?

Trả lời: Tại Điểm 8.1, Khoản 8 Điều 25 Mục 5 quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27.5.2016 của BHXH Việt Nam quy định: “Trách nhiệm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại bưu điện huyện theo địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm thông báo. Khi đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận vào danh sách chi trả. Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân thì đăng ký với trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo với cơ quan BHXH”.

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng theo hình thức tiền mặt hay qua tài khoản ATM, cơ quan BHXH căn cứ vào quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi nhất cho người hưởng khi có nhu cầu thay đổi hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp, đề nghị người nhận trợ cấp liên hệ với BHXH huyện, thành phố trên địa bàn để được hướng dẫn lập thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 18-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH để đảm bảo quyền lợi theo quy định.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM