Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM |

Tin liên quan

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách BHXH, BHYT.

Hỏi: Tôi có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại mà chưa tới tuổi nghỉ hưu thì có thể chốt làm lương hưu sau này không?

Trả lời:

* Về điều kiện hưởng lương hưu:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Như vậy nếu bạn chưa đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện nghỉ thì bạn có thể bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH để đợi đến tuổi hưởng lương hưu.

Hỏi: Tôi đóng BHXH được 3 năm 2 tháng, công ty tôi đang làm việc ngừng hoạt động, trong khi tôi đang mang thai 6 tháng. Vậy, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thai sản không?

Trả lời:

Tại Điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản: Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản… Người lao động đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM