Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM |

Tin liên quan

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách BHXH, BHYT.

Hỏi: Công ty tôi làm có trụ sở và đóng BHXH ở Quảng Nam. Công ty cử tôi đi sửa máy cho công ty khách hàng ở tỉnh Quảng Ngãi thì bị xe tải tông trong giờ làm việc. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 78%. Công ty nói rằng tôi không được hưởng trợ cấp tai nạn lao động vì ngoài phạm vi làm việc của công ty và công ty không phải đền bù cho tôi mà chỉ hỗ trợ thôi. Công ty làm thế có đúng không? Trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng không và hồ sơ để hưởng cần gì?

Trả lời: Điều 142 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tai nạn lao động như sau: tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Khoản 1, Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 điều này.

Từ những quy định trên, trường hợp của bạn đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và được hưởng những chế độ sau:

- Bạn được người sử dụng lao động trả đủ lương theo hợp đồng lao động đã giao kết và không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian bạn đang điều trị và được công ty cùng với cơ quan BHXH các chi phí điều trị.

- Bạn được hưởng trợ cấp hàng tháng trong quy định của chế độ tai nạn lao động.

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động gồm:

+ Sổ BHXH của người lao động đã xác định đóng BHXH đến tháng trước khi bị tai nạn lao động;

+ Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB);

+ Biên bản điều tra tai nạn lao động.

Hỏi: Tôi bị tai nạn hỏng một bên mắt trong khi làm việc tại công ty từ năm 2005, nhưng chưa hưởng chế độ tai nạn lao động. Tôi còn giữ biên bản điều tra tai nạn lao động, giấy ra viện, bản sao bệnh án. Xin hỏi, nay tôi muốn làm chế độ tai nạn lao động có được không?

Trả lời: Vào thời điểm năm 2005, chế độ tai nạn lao động thực hiện theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 1994; Khoản 23, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động năm 2002 và Điều 16 Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26.1.1995.

Theo đó, từ người sử dụng lao động, bao gồm: chi phí y tế, tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong.

Bồi thường hoặc trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động. Chi tiết chế độ bồi thường, trợ cấp được quy định tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18.4.2003 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ Quỹ BHXH nếu thuộc đối tượng BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 36, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động năm 2002; điều kiện hưởng và chế độ được hưởng theo quy định tại Mục III Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP.

Trường hợp của bạn thuộc đối tượng tham gia loại hình BHXH bắt buộc và bạn làm việc theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 36, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động năm 2002 nhưng công ty của bạn không tham gia loại hình BHXH bắt buộc cho bạn, thì công ty phải trả cho bạn một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ BHXH theo quy định tại Khoản 2, Điều 107 Bộ luật Lao động năm 1994.

Hiện nay, chế độ tai nạn lao động thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, Luật An toàn vệ sinh lao động, Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2.2.2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ để có thể trả lời chính xác các chế độ về tai nạn lao động và việc làm các thủ tục hưởng chế độ trong trường hợp của bạn. Để thuận lợi, đề nghị bạn liên hệ với Sở LĐ-TB&XH tỉnh để được hướng dẫn chi tiết và trợ giúp pháp lý.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM