Không chấp nhận đơn khiếu nại của một hộ dân về bồi thường đất đai

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 26.7, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường tiến hành buổi đối thoại với công dân, thông báo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Hồ Cao Cường, trú tại xã Trà Bui, Bắc Trà My.

Theo khiếu nại của ông Cường, yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 21,6ha đất bị ảnh hưởng bởi dự án công trình thủy điện sông Tranh 2 tại xã Trà Bui. Phần đất này hiện nay đã bố trí hơn 40 hộ dân sinh sống và xây dựng 2 trường học… Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tổ công tác của tỉnh đã tiến hành xác minh, kiểm tra, qua đó nhận định việc khiếu nại của ông Cường không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết. Do đó, tổ công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định không chấp nhận đơn của ông Cường. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo họp hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại và tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định.

NGUYỄN DƯƠNG