Kiến nghị không có cơ sở

HÀN GIANG |

Cho rằng, việc áp đơn giá đền bù, hỗ trợ đối với diện tích đất, vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa thỏa đáng, hộ ông Đặng Thanh Vân ở thôn Quý Thạnh I, xã Bình Quý (Thăng Bình) gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.
Hộ ông Đặng Thanh Vân bị ảnh hưởng và thu hồi thửa đất số 25, tờ bản đồ số 3 (theo số liệu đo đạc mới) có diện tích 2.206,8m2, thuộc loại đất ở nông thôn nằm trong dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình lập vào ngày 18.11.2014, hộ ông Đặng Thanh Vân được nhận tổng cộng 851.652.872 đồng bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, hộ ông Vân không thống nhất với đơn giá này và có đơn kiến nghị kéo dài. Viện dẫn Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất chưa có hiệu lực pháp luật tại thời điểm ngành chức năng thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường, ông Vân tính toán tổng số tiền đền bù, hỗ trợ mà gia đình ông được nhận phải là 1.107.424.649 đồng.

Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua thôn Quý Thạnh I (xã Bình Quý, Thăng Bình). Ảnh: H.G
Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua thôn Quý Thạnh I (xã Bình Quý, Thăng Bình). Ảnh: H.G

Ngày 7.4.2015, UBND huyện Thăng Bình ra Văn bản số 436/UBND-BTTH trả lời đơn kiến nghị của hộ ông Đặng Thanh Vân. Theo đó, UBND huyện Thăng Bình phân tích, giải thích cụ thể về việc vận dụng các căn cứ pháp lý để thực hiện áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất sản xuất, đất ở, vật kiến trúc, cây cối bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời khẳng định, trường hợp của gia đình ông Vân sử dụng đất trước ngày 18.12.1980 nên toàn bộ diện tích của thửa đất được công nhận và bồi thường theo giá đất ở. Việc áp giá nhà ở, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình hay bất kỳ cơ quan nào khác của huyện đều không có thẩm quyền xây dựng giá để tính bồi thường cho nhân dân. Được biết, chính quyền và các ngành chuyên môn của huyện Thăng Bình cũng đã tổ chức đối thoại, giải thích cụ thể đối với trường hợp của hộ ông Đặng Thanh Vân. Dẫu vậy, hộ ông Vân vẫn không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ đã đưa ra.

Cũng cần nói thêm, để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh, ngày 28.7.2014, UBND tỉnh có Thông báo số 267/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo đó, việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau ngày 1.7.2014, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng khung chính sách của Ngân hàng Thế giới (WB), kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được Chính phủ phê duyệt. Các nội dung có liên quan không quy định cụ thể trong khung chính sách WB, thì thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trường hợp sau này Chính phủ có quy định khác về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc theo hướng có lợi cho người dân thì sẽ giải quyết, chi bổ sung sau.

Như vậy, việc hộ ông Đặng Thanh vân viện dẫn Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất làm căn cứ pháp lý để kiến nghị bảo vệ quyền lợi là không có cơ sở.

HÀN GIANG