Làm rõ những khuất tất

TÒA SOẠN |

Báo Quảng Nam số ra ngày 26.6.2018 đăng bài “Trường Mẫu giáo Điện Thọ (Điện Bàn): Có hay không những khuất tất?phản ánh những bất cập, khuất tất trong quản lý, sử dụng tài chính trong nhà trường. Sau khi báo phát hành, UBND thị xã Điện Bàn đã có công văn chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã phối hợp với UBND xã Điện Thọ và các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh nội dung phán ánh trong bài báo.

Theo đó Phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn đã lập Tổ xác minh do bà Đinh Thị Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Điện Bàn làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra Trường Mẫu giáo Điện Thọ. Ngày 16.7.2018, tổ xác minh đã có “Báo cáo kết luận kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo Quảng Nam”.

Theo kết luận, nhiều nội dung Báo Quảng Nam phản ánh là đúng sự thật. Việc dạy tăng, dạy thay tổng cộng 11 ngày nhưng không chi trợ cấp bồi dưỡng cho giáo viên dạy thay. Việc lấy thu nhập tăng thêm mua đồng phục cho giáo viên là “chưa đúng về nguyên tắc thu chi tài chính”. Về chế độ thai sản và quỹ lương liên quan đến thai sản của giáo viên, “nhà trường thực hiện đảm bảo đúng theo các quy đình về chế độ thai sản hiện hành”. Riêng về kinh phí 300 triệu đồng phục vụ sửa chữa cơ sở vật chất và khoản nợ 17 triệu đồng, báo cáo nêu rõ: “Tại thời điểm kiểm tra, hạng mục công trình sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Mẫu giáo Điện Thọ chưa nghiệm thu, UBND xã Điện Thọ chưa phê duyệt quyết toán và Trường Mẫu giáo Điện Thọ chưa có hồ sơ quyết toán nên việc phản ánh nợ 17 triệu đồng từ việc xây dựng, sửa chữa là chưa đúng”. Ngoài ra, tổ xác minh không phát hiện chứng từ, hóa đơn nào liên quan đến việc hiệu trưởng tiếp khách từ các nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho các hoạt động của nhà trường.

Tổ xác minh đã kết luận trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Điện Thọ trong việc phân công giáo viên dạy thay, lấy thu nhập tăng thêm để mua đồng phục cho giáo viên, thiếu chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện việc công khai quyết toán cuối năm học, chưa nắm rõ nguyên tắc tài chính liên quan đến hợp đồng xây dựng, sửa chữa và quyết toán trong lĩnh vực xây dựng. Với những sai sót đó, bà Trần Thị Quý - Hiệu trưởng nhà trường, cần phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Hội đồng sư phạm và phải gửi hồ sơ kiểm điểm về UBND thị xã Điện Bàn thông qua Phòng GD-ĐT thị xã trước ngày 30.7 để các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, phó hiệu trưởng chuyên môn và kế toán của trường cũng phải tự kiểm điểm trước Hội đồng sư phạm và gửi kiểm điểm về phòng GD-ĐT thị xã.

TÒA SOẠN