Ông Thái Thêm không đủ điều kiện để giải quyết chế độ người có công

BẢO NGUYÊN |

Báo Quảng Nam số ra ngày 3.7.2015 có bài “40 năm loay hoay làm chế độ”, phản ánh trường hợp ông Thái Thêm (sinh năm 1927, trú thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng, Đại Lộc) chưa được giải quyết chế độ người có công. Sau khi báo phát hành, UBND huyện Đại Lộc đã có Văn bản số 1519/UBND-TĐ ký ngay 29.7.2015 trả lời như sau:

- Về việc xác nhận thành tích cho ông Thái Thêm của ông Trần Quang Đại: căn cứ lý lịch đảng viên của ông Trần Quang Đại do Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Lộc đang quản lý, ông Đại xác nhận thành tích cho ông Thái Thêm từ năm 1969 trở về sau là không phù hợp. Vì trong khoảng thời gian này, ông Đại đã đi chữa bệnh tại miền Bắc và công tác tại một số địa phương khác.

- Về việc xác nhận thành tích cho ông Thái Thêm của ông Đặng Chí Kinh: Căn cứ vào lý lịch đảng viên của ông Đặng Chí Kinh do Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Khê (TP.Đả Nẵng) đang quản lý, thời gian ông Đặng Chí Kinh xác nhận cho ông Thái Thêm làm cơ sở cách mạng không đúng với thời gian mà ông công tác đã ghi trong lý lịch đảng viên. Do đó, ông Đặng Chí Kinh không thể xác nhận là đã giao nhiệm vụ cho ông Thái Thêm từ năm 1963 đến năm 1974.

- Đối với ông Thái Thêm, sau khi UBND huyện Đại Lộc yêu cầu Công an Đại Lộc xác minh lý lịch của ông, được biết: từ năm 1963 đến 1974 ông tham gia đi lính địa phương quân, đóng tại Thượng Đức. Tại hồ sơ trình diện với chính quyền cách mạng năm 1977, hiện lưu tại Công an xã Đại Hưng, ông có khai thời kỳ Việt Minh năm 1947 làm trật tự xã, năm 1953 làm thông tin thôn, đến năm 1954 thì nghỉ. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ông không  khai là cơ sở cách mạng.

Căn cứ những nội dung nêu trên và căn cứ hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 17.5.1992, kết luận ông Thái Thêm không đủ tiêu chuẩn được công nhận người có công giúp đỡ cách mạng để được khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

BẢO NGUYÊN