Phơi lúa trên quốc lộ 1

VĂN SANH |

(QNO) - Tranh thủ trời nắng, người dân xã Bình Trung (Thăng Bình) đổ lúa ra phơi thành những vệt dài cả cây số trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu Bình Lứt đến cầu Kế Xuyên (km 979-978) gây mất an toàn giao thông.

Phơi lúa đầu cầu Bình Lứt Km 979 QL 1A ( Chụp lúc 9 giờ 12.9)
Phơi lúa đầu cầu Bình Lứt, thuộc km 979 quốc lộ 1 (ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 12.9). Ảnh: VĂN SANH
Phơi lúa đầu cầu Kế Xuyên Km 978 QL 1A(chụp lúc 10 giờ35 ngày 12.9)
Phơi lúa đầu cầu Kế Xuyên, thuộc km 978 quốc lộ 1 (ảnh chụp lúc 10 giờ 35 ngày 12.9). Ảnh: VĂN SANH

VĂN SANH