Quản lý chặt game online

CHÂU NỮ |

Thông tư 24 của Bộ Thông tin - truyền thông hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2014 của Chính phủ về về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, từ ngày 12.2.2015, người chơi điện tử trực tuyến (game online) phải cung cấp thông tin cá nhân; các trò chơi được phân loại cụ thể dựa trên độ tuổi của người chơi…

Hộ ông Nguyễn Xuân Anh là một trong 5 hộ khiếu nại phản ánh về hành trình đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Ảnh: T.H
Hộ ông Nguyễn Xuân Anh là một trong 5 hộ khiếu nại phản ánh về hành trình đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Ảnh: T.H

Phân loại game online theo độ tuổi người chơi

Thông tư 24 quy định, game online được phân loại theo 3 độ tuổi, gồm: game online dành cho người lớn, game online dành cho thiếu niên và game online dành cho mọi lứa tuổi. Cụ thể, game online  dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+) là trò chơi có hoạt động đối kháng có sử dụng vũ khí; không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh khiêu dâm. Game online dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+) là trò chơi có hoạt động đối kháng, chiến đấu có sử dụng vũ khí nhưng hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh, rõ ràng; tiết chế âm thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu; không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người. Game online dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hình ảnh, hoạt động, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

Người chơi phải cung cấp thông tin cá nhân

Khi tạo tài khoản sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử G1 (game có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp), người chơi phải cung cấp những thông tin cá nhân cụ thể như: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trong trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 phải lưu giữ các thông tin cá nhân người chơi trong suốt quá trình người chơi sử dụng dịch vụ và trong 6 tháng sau khi người chơi ngừng sử dụng dịch vụ. Doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 phải triển khai hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân hoặc hệ thống mã số cá nhân quốc gia theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để xác thực thông tin của người chơi.

CHÂU NỮ