Quy định về tiền thưởng Tết Âm lịch

TÒA SOẠN |

Một số công nhân ở Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Nam hỏi: Xin tòa soạn cho biết có quy định cụ thể về mức tiền thưởng Tết Âm lịch hay không?

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, tiền thưởng Tết Âm lịch sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Do đó, việc trả tiền thưởng Tết Âm lịch không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ tăng gia sản xuất. Thời gian để được tính thưởng tết cũng tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, có thể căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc…

TÒA SOẠN