Sau bài báo "Cao su "lấn" đất rừng": Dân đồng ý mở đường vào vùng trồng cao su

HỮU PHÚC |

Sau khi Báo Quảng Nam đăng bài “Cao su “lấn” đất rừng”, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam vừa có văn bản giải trình liên quan đến những nội dung của bài báo. Theo công ty, diện tích quy hoạch phát triển cao su tại 3 xã Trà Đốc, Trà Tân và Trà Nú (Bắc Trà My) được quy hoạch là đất rừng sản xuất và đất khác với hơn 3.000ha. Trong đó, tại xã Trà Nú là 1.277,5ha. Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn chuyên ngành là Phân viện điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ để loại bỏ những diện tích không được phép trồng cao su như diện tích có cây rừng gia beo và các dự án khác, chỉ còn lại rừng dây leo, cây bụi. Do vậy, diện tích để quy hoạch trồng cao su tại xã Trà Nú là 1.159ha/1.277.5ha (giảm 118,5ha so với quy hoạch).

Theo ông Nguyễn Duy Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, đơn vị thực hiện đầy đủ chính sách chi trả bồi thường cây cối, hoa màu của nhân dân theo phương án đã duyệt, người dân cũng được tận thu cây cối, hoa màu trên diện tích đã được đền bù. Riêng những loại cây keo có giá trị, công ty tạo điều kiện cho người dân khai thác bán, còn cây nhỏ 1-2 năm tuổi không có giá trị thì mới khai hoang để trồng cao su. Đặc biệt, công ty tuyệt đối không xâm hại vào rừng ma thiêng liêng của đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nước sạch đầu nguồn. Liên quan đến mở đường, ông Phúc khẳng định, đường mở vào vùng trồng cao su trước đây là đường mòn của dân đi làm rẫy. Để tiện cho việc dọn đất, đưa vật tư, cây giống vào trồng, vừa tạo thuận lợi cho bà con đi lại, công ty đã mở rộng đường mòn. Chủ đầu tư cùng chính quyền đã họp dân thỏa thuận, hỗ trợ tiền cho hộ dân có đất bị ảnh hưởng.

Đề cập về diện tích cao su chồng lấn lên dự án trồng rừng WB3, công ty cho rằng quá trình khảo sát, điều tra, kiểm tra hiện trạng rừng, các cơ quan chức năng triển khai rất chặt chẽ, đã loại bỏ diện tích tham gia trồng rừng WB3 từ năm 2011 về trước. Năm 2012, do cán bộ địa chính xã Trà Nú thay đổi nên không nắm rõ vùng trồng cao su đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, có đưa một số diện tích trong vùng quy hoạch cao su vào tham gia dự án WB3. Công ty kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, tiến hành họp dân và đi đến thống nhất diện tích này trồng cao su giao lại cho các hộ dân quản lý.

Báo Quảng Nam hoan nghênh tinh thần phản hồi kịp thời, nghiêm túc của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam.

HỮU PHÚC