Tạm hoãn việc dừng thu phí tại Trạm thu phí Tam Xuân

TÒA SOẠN |

Ngày 17.3 vừa qua, UBND tỉnh đã có Công văn số 865/UBND-KTTH về việc dừng thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Tam Xuân (Núi Thành) gửi Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5. UBND tỉnh yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (chủ đầu tư) chỉ đạo Trạm thu phí Tam Xuân dừng thu phí sử dụng đường bộ kể từ ngày 1.4.2014 theo Công văn số 2250/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đơn vị thu phí hiện vẫn tiếp tục việc thu phí khiến người dân thắc mắc. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Bộ GTVT và Bộ Tài chính hiện chưa thống nhất về một số vấn đề liên quan đến Trạm thu phí Tam Xuân. Trong thời gian chờ 2 bộ thống nhất với nhau và trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tạm dừng thực hiện nội dung Công văn số 865/UBND-KTTH nên Trạm thu phí Tam Xuân được tiếp tục thu phí theo quy định.

TÒA SOẠN