Tăng mức trợ cấp thai sản

TÒA SOẠN |

Từ ngày 1.7.2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành.

Theo đó, từ ngày 1.7.2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp (Căn cứ Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Cụ thể, Điều 38 quy định: trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi - Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Quy định hiện hành, mức trợ cấp thai sản/mỗi con là 2.420.000 đồng, thì từ ngày 1.7, mức này là 2,6 triệu đồng.

TÒA SOẠN