Thể lệ trao thưởng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng năm 2015 của Báo Quảng Nam

QUỸ ƯƠM MẦM TÀI NĂNG ĐẤT QUẢNG |

Căn cứ  Quy chế hoạt động Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng (sau đây viết tắt là Quỹ) ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BQN, ngày 25/5/2011 của Ban Biên tập Báo Quảng Nam, Ban Điều hành Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng (sau đây viết tắt là Ban Điều hành) thông báo Thể lệ trao thưởng năm 2015 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TRAO THƯỞNG:

Thanh thiếu niên nhi đồng trong độ tuổi từ 6 – 25 tuổi; học sinh THPT, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam đang học tập tại các trường đại học chính quy công lập trên cả nước; vận động viên trường Năng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao Quảng Nam.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT TRAO THƯỞNG TỪNG ĐỐI TƯỢNG:

1. Đối với học sinh THPT:

1.1. Có thành tích học tập loại giỏi, xuất sắc  năm học 2014- 2015.

1.2. Đoạt giải Nhất, Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; hoặc huy chương vàng, bạc, đồng quốc tế; hoặc đỗ thủ khoa đại học chính quy năm 2015.

Để được xét trao thưởng, học sinh phải hội đủ cả hai tiêu chí 1.1 và 1.2 nêu trên; những học sinh có thành tích khác được ưu tiên khi xem xét trao thưởng.

2. Đối với sinh viên các trường đại học:

2.1. Có thành tích học tập giỏi, xuất sắc cả năm học, kết quả tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc năm học 2014-2015.

2.2. Đoạt giải Nhất, Nhì (hoặc huy chương vàng, bạc) các cuộc thi toàn quốc, quốc tế; hoặc được các ngành, đoàn thể Trung ương trao thưởng về thành tích tiêu biểu ở từng lĩnh vực; hoặc có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được công nhận ở cấp trường trở lên.

Để được xét trao thưởng, sinh viên phải hội đủ 2 tiêu chí 2.1 và 2.1 nêu trên; những sinh viên có thành tích khác được ưu tiên khi xem xét trao thưởng.

3. Đối với thanh, thiếu niên, nhi đồng:

3.1. Có trình độ học vấn từ lớp 6 trở lên.

3.2. Đoạt các giải thưởng năng khiếu Nhất, Nhì (huy chương vàng, bạc) tại cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, như Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, Liên hoan âm nhạc toàn quốc,...

Để được xét trao thưởng, thanh, thiếu niên, nhi đồng phải hội đủ 2 tiêu chí 3.1 và 3.2 nêu trên; những thanh, thiếu niên có thành tích khác được ưu tiên khi xem xét trao thưởng.

4. Đối với vận động viên:

Đoạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải đấu khu vực, quốc tế như SEA games, châu Á, Asiad,...

5. Đối với thanh, thiếu niên khuyết tật:

Thanh, thiếu niên khuyết tật có những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được các cấp, các ngành từ cấp tỉnh trở lên công nhận; hoặc có thành tích đặc biệt về học tập, năng khiếu văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, thể thao,... cũng được xem xét trao thưởng.

III. THỜI GIAN ĐẠT THÀNH TÍCH ĐƯỢC XÉT THƯỞNG:

Thời gian đoạt thành tích để xét trao thưởng năm 2015 được tính từ ngày 01.6. 2014 đến ngày 31.7.2015.

IV. NGUYÊN TẮC TRAO THƯỞNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT CHỌN:

1. Nguyên tắc trao thưởng: Thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

-  Từ thành tích cao đến thấp;

-  Ưu tiên những học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên là con em các gia đình chính sách; các đối tượng xã hội; con em đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Phương thức xét, chọn:

Việc xét chọn để quyết định trao thưởng Quỹ do Ban Điều hành thực hiện bằng hình thức công khai trên cơ sở xem xét hồ sơ của ứng viên. Ngoài ra, Ban Điều hành cũng có thể phát hiện, đưa vào danh sách xét chọn những trường hợp đủ tiêu chí trao thưởng theo quy định của thể lệ này. Kết quả xét chọn và trao thưởng được công bố trên Báo Quảng Nam (báo in và điện tử).

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TRAO THƯỞNG:

Hồ sơ đề nghị xét trao thưởng, gồm:

- Đơn đề nghị xét trao thưởng do các ứng viên tự viết tay hoặc đánh máy, với đầy đủ thông tin sau:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh;

+ Điện thoại liên lạc;

+ Quê quán (thôn, tổ dân phố/ xã, phường, thị trấn/huyện, thành phố);

+ Nơi thường trú;

+ Hiện nay làm gì?  Học trường nào? Đơn vị công tác?

+ Họ và tên cha, mẹ; năm sinh, nghề nghiệp của cha, mẹ;

+ Thành tích đạt được;

+ Thuộc đối tượng ưu tiên nào (ghi rõ: con em hộ chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, có sự xác nhận của chính quyền địa phương);

-  Bản sao các loại bằng khen, giấy khen, bằng chứng nhận… về thành tích đạt được kèm theo (có công chứng).

VI. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ; THỜI HẠN XÉT, TRAO THƯỞNG; ĐỊNH  SUẤT VÀ MỨC THƯỞNG NĂM 2015:

1. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét trao thưởng năm 2015, từ ngày Ban Điều hành thông báo trên Báo Quảng Nam (báo in và báo điện tử) đến hết ngày 15.8.2015.

* Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Truyền thông và Công tác xã hội Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đề nghị xét trao thưởng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng.

2. Thời hạn xét, trao thưởng:

Trao thưởng năm 2015 vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, tại TP. Tam Kỳ.

3. Định suất và mức trao thưởng:

- Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng Nam 2015 sẽ trao thưởng, xét theo thứ tự ưu tiên như quy định tại phần III và  IV của Thể lệ này.

- Các ứng viên được trao thưởng, sẽ được trao tặng Bằng chứng nhận của Ban Điều hành, lô gô (biểu tượng) của Quỹ và tiền thưởng kèm theo là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

QUỸ ƯƠM MẦM TÀI NĂNG ĐẤT QUẢNG