Tìm hiểu pháp luật

TÒA SOẠN |

Nghỉ bệnh có thể được hưởng 100% lương

• Khi nghỉ bệnh thì có được hưởng lương không? Nhiều bạn đọc thắc mắc về vấn đề này, Báo Quảng Nam trả lời như sau:

- Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động xin nghỉ bệnh vào  ngày nghỉ phép hàng năm sẽ được hưởng 100% lương.

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động đang tham gia BHXH mà bệnh phải nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ ốm đau phải thỏa mãn điều kiện:

- Bị ốm đau, tai nạn không phải tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

 - Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

- Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp nêu trên.

Các trường hợp cận thị không được gọi nhập ngũ

Căn cứ Điểm a và c, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự thì các trường hợp cận thị nêu sau sẽ không được gọi nhập ngũ:

- Cận thị từ 3.0 điop trở lên.

- Cận thị từ 1.5 điop trở lên và thuộc sức khỏe loại 3.

Cũng theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.8.2016), thị lực của mắt thuộc các trường hợp sau đây cũng không được gọi nhập ngũ:

- Thị lực mắt phải là 8/10; tổng thị lực hai mắt là 16/10.

- Thị lực mắt phải là 6/10, 7/10; tổng thị lực hai mắt là 13/10 -15/10.

- Thị lực mắt phải là 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10; tổng thị lực hai mắt là 6/10 -12/10.

TÒA SOẠN