Tra cứu lương tối thiểu vùng theo từng địa phương

|

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau đây kể từ ngày 1.1.2018: vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định trước đây tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP); vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng); vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng); vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Tại Quảng Nam,  vùng lương tối thiểu của từng địa phương được sắp xếp như sau: các thành phố Tam Kỳ, Hội An: vùng 2; thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình: vùng 3; các huyện Bắc Hà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang: vùng 4.

TÒA SOẠN