Từ 1.7.2018, tăng tiền trợ cấp thai sản thêm 6,923%

TÒA SOẠN |

Kể từ ngày 1.7.2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành. Cụ thể, theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vừa được Quốc hội thông qua ngày 13.11.2017), mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2018. Như vậy, tiền trợ cấp thai sản cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng để phù hợp với Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, mức trợ cấp thai sản mỗi con từ 2,6 triệu đồng (quy định hiện hành), từ 1.7.2018 sẽ tăng lên 2.780.000 đồng.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi nêu rõ: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

TÒA SOẠN