Thăng Bình: Kiên cố hóa đường huyện

VIỆT QUANG |

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, kiên cố hóa đường huyện (ĐH) trên địa bàn huyện Thăng Bình đã có nhiều chuyển biến.

Năm 2019, UBND huyện Thăng Bình giao nhiệm vụ cho 10 xã là Bình Chánh, Bình Quế, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Dương, Bình Lãnh, Bình Phục, Bình Quý và Bình An thực hiện 14,733km đường ĐH, với tổng kinh phí xây dựng phần nền đường và công trình thoát nước gần 19,6 tỷ đồng. Tổng kinh phí xây dựng phần mặt đường hơn 45,5 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 27,3 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng hơn 18,2 tỷ đồng. Các dự án này gồm 2 giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 gồm hạng mục nền đường và công trình thoát nước, giai đoạn 2 gồm hạng mục móng đường cấp phối đá dăm và mặt đường bê tông xi măng. Việc thi công xây dựng khá thông suốt vào thời điểm này. Nhờ đồng thuận, rất nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, phá bờ rào, chặt bỏ cây cối để đường làng, ngõ xóm được mở rộng, kiên cố thêm.

Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, các công trình kiên cố hóa mặt đường huyện được UBND huyện giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư; việc quản lý, giám sát chất lượng công trình được thực hiện theo Quyết định số 9/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng phân công chuyên viên phụ trách từng tuyến đường, hướng dẫn cấp phối bê tông xi măng để chủ đầu tư, tổ giám sát của chủ đầu tư, giám sát cộng đồng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, qua quá trình kiểm tra, phối hợp giám sát và phản ánh từ địa phương, giám sát cộng đồng, chất lượng các công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ.

UBND huyện Thăng Bình cho biết, địa phương đang đôn đốc các xã Bình Chánh, Bình Quế, Bình Định Bắc, Bình Dương, Bình Lãnh, Bình Phục, Bình Quý và Bình An sớm triển khai hoàn thành phần nền đường và công trình thoát nước để có cơ sở nghiệm thu và triển khai các thủ tục đầu tư, thi công phần mặt đường bê tông xi măng. Đối với các công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH năm 2020, UBND huyện đề xuất HĐND huyện xem xét, phê duyệt danh mục công trình chung cho cả phần nền đường, mặt đường và công trình thoát nước để thực hiện tốt trong thời gian đến.

TAGS