Những chiếc tàu cau

TƯỜNG QUÂN |

Hai vợ chồng làm ăn khá giả, về xây cho bà mẹ dưới quê căn nhà to đùng và chu cấp tiền phụng dưỡng hằng tháng. Nhưng mỗi lần về thăm mẹ, hai vợ chồng nghe hàng xóm bảo nhau: Bà cụ phải nhặt từng tàu cau khô rụng trong vườn, tết lại thành chổi bán kiếm tiền.

Hai vợ chồng chặt hết cau, tăng thêm tiền phụng dưỡng hằng tháng, đồng thời thuê người chăm sóc mẹ.
Tháng sau, khó hiểu hai vợ chồng lại về thăm mẹ, không nghe bà con hàng xóm nói gì về việc bà cụ làm lụng nữa. Hai vợ chồng mừng lắm.

Về đến nhà, hai vợ chồng thấy mẹ nằm trên chiếc giường, đôi chân teo tóp. Chị giúp việc bảo: “Gần một tháng nay, bà cụ không đi được nữa”.

TƯỜNG QUÂN