Thông báo Về Cuộc thi truyện ngắn Báo Quảng Nam 2014 - 2015

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI   |

Cuộc thi truyện ngắn Báo Quảng Nam kéo dài trong một năm (3.2.2014 - 3.2.2015) đến nay đã kết thúc thời hạn nhận bài. Ban Tổ chức cuộc thi thông báo:

- Những tác phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với thể lệ cuộc thi sẽ được tiếp tục chọn đăng trên trang truyện ngắn Báo Quảng Nam cuối tuần đến hết tháng 2.2015.

- Ban chung khảo cuộc thi gồm:
  + Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Phó Tổng biên tập làm Trưởng ban.
  + Nhà văn Thanh Quế, Phó ban.
  + Nhà phê bình văn học Phạm Phú Phong, thành viên.
  + Nhà văn Bùi Tự Lực, thành viên.
  + Nhà văn Nguyễn Tam Mỹ, thành viên.

- Kết quả cuộc thi sẽ được công bố và tổ chức lễ trao giải vào trung tuần tháng 6.2015 nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6) và 85 năm Báo Đảng Quảng Nam (1930-2015).

- Dự kiến những tác phẩm đoạt giải và những tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được in thành sách và phát hành vào dịp tổ chức lễ trao giải thưởng.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI