NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (6-6)

;
Thứ Hai, 05/06/2006, 08:31 [GMT+7]

Bác Hồ đã từng khẳng định: “Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề” và mong : “Các ngài noi gương phụ lão đời Trần, trước họa giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu nước”.  Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Cụ Hồ, phụ lão  cả nước đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và lao động sản xuất. Các tổ chức “Phụ lão cứu quốc”, “Mẹ chị binh sĩ”, “Lão dân quân” được thành lập trong những năm đánh  Pháp đều hoạt động rất hiệu quả. Sau ngày hòa bình, vai trò của NCT Việt Nam tiếp tục được phát huy. Sự kiện Hội NCT Việt Nam được thành lập cách đây 11 năm, và từ năm nay, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hằng năm làm ngày truyền thống của NCT Việt Nam còn làm cho NCT thêm tự hào, phấn khởi. Nhớ lại ngày này vào năm  1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết “Kính cáo đồng bào”, trong đó có đoạn nói với phụ lão mà Người gọi là hiền nhân, chí sĩ, bậc phụ huynh, bậc hiền huynh... Và cũng trong tháng 6-1941, Người lại có bức thư chữ Hán gửi phụ lão “Hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Hưởng ứng hai bức thư đó, phụ lão Việt Nam đã tích cực góp phần giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước, nêu cao truyền thống “tuổi cao chí càng cao” suốt cả 65 năm  qua. Niềm vui lớn của NCT nay đã được nhân đôi. Càng tự hào phấn chấn, NCT thấy càng phải ra sức hoạt động tốt hơn để hội NCT và mỗi hội viên đóng góp nhiều hơn trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và xứng đáng với truyền thống quý báu của NCT Việt Nam.

Trần Thân Mộc

.
.
.
.
.