36 đội tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam lần thứ II-2014

XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Tối 16.9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam lần thứ II-2014 với chủ để “Vang mãi bài ca chiến thắng”. Tham dự có gần 1.000 nam, nữ diễn viên của có 36 đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh được chia làm 3 khối: Khối cơ quan quân sự 18 huyện, thành phố; khối tự vệ; khối bộ đội tập trung. Hội diễn bắt đầu từ tối ngày 16 -19.9.

Ban tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng Quảng Nam lần II tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội diễn.
Ban tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng Quảng Nam lần II tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội diễn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Minh Chín - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội diễn nhấn mạnh, hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng là điểm nhấn góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh. Thông qua hoạt động nghệ thuật quần chúng quốc phòng nhằm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, người lính bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiết mục dự thi đầu tiên của đoàn nghệ thuật quần chúng TP.Hội An tại lễ khai mạc.
Tiết mục dự thi đầu tiên của đoàn nghệ thuật quần chúng TP.Hội An tại lễ khai mạc.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa nghệ thuật thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

XUÂN NGHĨA