64 văn nghệ sĩ TP.Đà Nẵng nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam"

N.PHÚC - V.LỘC |

(QNO) - Ngày 23.6, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam" cho 64 văn nghệ sĩ TP.Đà Nẵng.

Nhiều văn nghệ sỹ đã được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam
Văn nghệ sĩ TP.Đà Nẵng nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam". Ảnh: PHÚC LỘC

Các văn nghệ sĩ được trao tặng kỷ niệm chương đợt này đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật nước nhà như: Trần Ái Nghĩa, Nguyễn Duy Khoái, Lê Hải… Dịp này, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cũng đã truy tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam" cho 22 văn nghệ sĩ quá cố như: nhà văn, nhà thơ Lưu Trùng Dương, Đặng Ngọc Khoa, GS. Hoàng Châu Ký…

Được biết, đây là đợt trao tặng kỷ niệm chương văn học nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay cho các văn nghệ sĩ tại TP.Đà Nẵng. Qua đó thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của các nghệ sĩ TP.Đà Nẵng cho nền văn học Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

N.PHÚC - V.LỘC