Bắt ốc giữa trưa

HÀ NGUYỄN |

Phụ nữ vùng bãi ngang thôn 2, xã Tam Tiến (Núi Thành) thường tranh thủ cào ốc ở bến sông lúc đứng trưa. Vào giờ đứng nắng, ốc bắt được dễ hơn và nhiều hơn. Trong một vài giờ, người nào bắt nhiều thì được khoảng 5kg, bán cũng đủ tiền cho buổi chợ chiều.

HÀ NGUYỄN