Bình minh trên biển Bình Nam

NGUYỄN HỮU KHIÊM |

Xã Bình Nam có bãi biển trải dài, còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ. Nhiều người dân Bình Nam làm ngư nghiệp. Đàn ông đánh cá còn đàn bà bán cá. Mỗi buổi bình minh, các thuyền cá của cư dân địa phương bắt đầu vào bờ để những người thân và những người thu mua cá chuẩn bị cho một buổi chợ cá ngay trên bờ biển.

Thuyền đánh cá cập bờ lúc bình minh.
Thuyền đánh cá cập bờ lúc bình minh.
Một cụ bà đang chờ mua cá.
Một cụ bà đang chờ mua cá.
Những phụ nữ chờ thúng chở cá từ thuyền lớn vào bờ.
Những phụ nữ chờ thúng chở cá từ thuyền lớn vào bờ.

NGUYỄN HỮU KHIÊM