Bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

HÀ AN |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89 (ngày 29.9.2014) về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trong đó sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng 2 danh hiệu này.

Cụ thể, danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được xét tặng cho các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do; đạo diễn tác phẩm thuộc lĩnh vực: tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca... đạt các tiêu chuẩn sau: trung thành với Tổ quốc; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.

Ngoài ra, phải có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc và uy tín nghề nghiệp, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên; riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 10 năm trở lên.

Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” còn phải đạt một trong các tiêu chí sau: có ít nhất các giải: 2 giải vàng quốc gia (trong đó có 1 giải vàng là của cá nhân), 1 giải vàng quốc gia và 2 giải bạc quốc gia (trong đó có 1 giải vàng là của cá nhân), 3 giải vàng quốc gia (nếu không có 1 giải vàng là của cá nhân).

Nghệ sĩ phải có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp cụ thể như: nghệ sĩ là người cao tuổi, giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp...

Đối với danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng cho các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do phải đạt tiêu chuẩn như: có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên; riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên;

Đồng thời đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và sau đó đạt một trong các tiêu chí: có ít nhất 2 giải vàng quốc gia (trong đó có 1 giải vàng là của cá nhân); có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị định cũng bổ sung các quy định về thành lập và hoạt động của các hội đồng xét tặng cấp cơ sở, cấp bộ và cấp Nhà nước. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15.5.2021.

TAGS