các cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc tế (Montenegro và Serbia): Tác phẩm "Công đoạn cuối" của Nguyễn Đức Thắng đoạt Huy chương Bạc

B.M.P |

Tin từ các cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế diễn ra ở các câu lạc bộ nhiếp ảnh, được FIAP - Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế bảo trợ, tại các nước Montenegro và Serbia: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Thắng, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, đoạt Huy chương Bạc với tác phẩm “Công đoạn cuối” (Montenegro công nhận) và 3 bằng danh dự cho 2 tác phẩm “Khói rồng” (ảnh) và “Kiếm sống” (tác phẩm “Khói rồng” được trao 2 bằng danh dự của tổ chức nhiếp ảnh Hoa Kỳ và Montenegro). Ngoài ra, 15 tác phẩm khác của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Thắng được chọn triển lãm.

B.M.P