Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội An tổ chức Đại hội lần thứ IV

MINH HẢI |

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội An vừa tổ chức Đại lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ qua, các thành viên câu lạc bộ đã đem về gần 100 giải thưởng từ các cuộc thi trong nước; hơn 200 giải thưởng và triển lãm ảnh quốc tế. Hiện nay câu lạc bộ có 8/16 thành viên là hội viên Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Dịp này, câu lạc bộ kết nạp thành viên thứ 17 - Nguyễn Huy Khiêm.

MINH HẢI