Chiếu phim lưu động chào mừng đại hội đảng các cấp

THẢO NGUYÊN |

Từ ngày 23 đến 26.6, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tổ chức đợt chiếu phim lưu động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phục vụ nhân dân các xã Quế Lâm, Phước Ninh và Ninh Phước (huyện Nông Sơn). 

Nội dung ca ngợi Đảng và quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước với phim “Từ Đại hội đến Đại hội” và các bộ phim truyện “Mùa nước nổi”, “Đường về quê mẹ”, “Mùi cỏ cháy”, “Cánh đồng hoang”. Đợt phim được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục phản ánh truyền thống yêu nước, bồi đắp, củng cố niềm tin của nhân dân đối vào Đảng, khích lệ tinh thần và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

TAGS