"Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

LINH ĐÀO |

Phụ nữ ở thôn Hà Dục Nam, xã Đại Lãnh (Đại Lộc) đã sáng tạo ra chiếc xe đẩy dùng để làm cỏ, xới đất… Họ dùng một bánh xe đạp nối dài vào ghi đông sau đó hàn một ống sắt dài 30 – 40cm, bên dưới là một lưỡi sắt rộng 10cm dùng làm lưỡi cuốc. Họ nói rằng cách này làm tăng hiệu quả sản xuất, không phải tốn sức nhiều và đặc biệt khi nhà vắng đàn ông thì phụ nữ cũng làm được dễ dàng.

LINH ĐÀO