Cờ Tổ quốc trên biển

LÊ VĂN CHƯƠNG |

Những chiếc tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Nam ngày đêm kiên cường bám biển khơi xa. Trên mỗi chiếc tàu mang lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trùng khơi như những cột mốc chủ quyền trên biển. Hiện nay các ngư dân bám biển Hoàng Sa, Trường Sa còn thể hiện tình yêu biển đảo, tình yêu đất nước qua việc mặc trên người chiếc áo mang hình lá cờ Tổ quốc.

Tàu cá QNa 90135 TS (xã Tam Quang) đang thả trôi đánh lưới ở vùng biển Hoàng Sa.
Tàu cá QNa 90135 TS (xã Tam Quang) đang thả trôi đánh lưới ở vùng biển Hoàng Sa.
Cờ Tổ quốc được gắn vào phao lưới thả trên vùng biển Hoàng Sa.
Cờ Tổ quốc được gắn vào phao lưới thả trên vùng biển Hoàng Sa.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tiến mặc chiếc áo mang hình cờ Tổ quốc.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tiến mặc chiếc áo mang hình cờ Tổ quốc.

LÊ VĂN CHƯƠNG